Piedalies

Ieeja festivālā ir brīva.

Priecāsimies arī par tavu līdzdalību festivāla radīšanā!

Festivāla programmu radām kopā, tamdēļ aicinām ikvienu interesentu – biedrību, uzņēmumu, skolu, augstskolu, vēstniecību, valsts iestādi, indivīdu vai domubiedru grupu –, kam rūp Latvijas kā demokrātiskās valsts attīstība, pieteikt savu pasākumu dalībai festivālā. Tēmu izvēlē nekādu ierobežojumu nav, bet vispirms aicinām iepazīties ar festivāla manifestu un pasākuma kritērijiem.

Pasākumu pieteikšana: 2017. gada 23. janvāris – 28. februāris.

Vērtēšana:

  • Pasākumu pieteikumus vērtēs Sarunu festivāla LAMPA kodolgrupa;
  • Pasākumu pieteikumus vērtēsim atbilstoši Sarunu festivāla LAMPA manifestam un pasākuma kritērijiem.
  • Rezultātus paziņosim ne vēlāk kā 2017. gada 3. aprīlī

Dalības nosacījumi:

Festivāls ir nekomerciāls, un tā apmeklētājiem ieeja ir bez maksas. Festivāla izmaksas tiek segtas no ziedojumiem, grantiem un pasākumu rīkotāju līdzmaksājumiem. Līdzmaksājumu lielums 200 - 2500€ : precīzas izmaksas skatīt šeit. Indivīdiem un nevalstiskajām organizācijām tiks piedāvātas stipendijas līdzmaksājuma segšanai.

2017. gadā Sarunu festivāls LAMPA piedāvā divu veidu līdzmaksājumu stipendijas:

  1. SWEDBANK stipendiju pasākumiem, kas saistīti ar izglītības jomu;

Izglītības satura patrons Swedbank īpaši aicina veidot saturu par un ap mūsdienīgu izglītību, kas bērnus un jauniešus sagatavo pilnvērtīgai profesionālajai un personīgajai dzīvei 21.gadsimtā, lai festivāla apmeklētājiem veidotu izpratni par Latvijas apstākļiem piemērotu kvalitatīvu izglītību un sekmētu sabiedrības pieprasījumu pēc pozitīvām pārmaiņām.

       2. Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS stipendiju citu tēmu pasākumiem.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Sarunu festivāla LAMPA programmas kuratori Egitu Prāmu, egita.prama@fondsdots.lv.

1. Solis

Kontaktinformācija

2. Solis

Informācija par pasākumu

3. Solis

Izvēlēties vietu

4. Solis

Izvēlēties vietu

Pasākuma rīkotājs:

Nosaukums vai vārds, uzvārds:

Mājas lapa:

Sociālo mediju lapas:

Atbildīgais pārstāvis par pasākumu festivālā

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts: