DALĪBA

Pieteikšanās kārtība

Divu dienu programmas anketa
Pieteikšanās datumi:
15.11. – 08.01.

Tiem, kas vēlas organizēt vairāk nekā tikai vienu pasākumu, maksimāli izmantot festivālā piedāvāto platformu un radīt interesantu saturu divu dienu garumā. Jāatceras, ka pašiem būs jāuzbūvē un jānoformē telts/skatuve. Informācija par līdzmaksājumiem. Pieteikumu izvērtēšanas rezultāti tiks paziņoti individuāli ne vēlāk kā 2020. gada 31. janvārī.

Viena pasākuma anketa
Pieteikšanās datumi:
13.01. – 29.02.

LAMPA piedāvā septiņas skatuves un vienu telti, kur var noorganizēt 1 stundu vai 1,5 stundu garu pasākumu. Var pieteikt vairākus pasākumus. Pieteikumu izvērtēšanas rezultāti tiks paziņoti individuāli ne vēlāk kā 2020. gada 24. martā.

Sarunu festivāla LAMPA programma ir tikpat neprognozējama un negaidīti pārsteidzoša kā ikviena interesanta saruna. Ik gadu tā tiek radīta kopā ar daudzām organizācijām un aktīvistiem, un tāpēc mēs aicinām visus radošos un idejām bagātos prātus, entuziastus, privātā, valsts un nevalstiskā sektora organizācijas pieteikt savu pasākumu Sarunu festivālam LAMPA 2020, kas notiks 2020. gada 19.– 20. jūnijā Cēsu pils parkā

Par Sarunu festivāla LAMPA 2020. gada virstēmu izvirzījām jēdzienu “kopā”. Mēs ticam, ka apvienojot spēkus var panākt vairāk. Vienatnē nevar sarunāties un arī LAMPA tiek radīta kopā. Taču ne vienmēr ir viegli būt kopā, jo esam ļoti dažādi. Tomēr ieklausoties viens otrā, varam runāt par to, kas mūs vieno, kā būt un darīt kopā – uz to arī aicinām.

Lietas, kas jāņem vērā, piesakot pasākumu(s):

Vai par dalību festivālā ir jāmaksā?

Ieeja apmeklētājiem festivālā ir bez maksas. Līdz ar to festivāla izmaksas tiek segtas no ziedojumiem, grantiem un pasākumu rīkotāju līdzmaksājumiem. Līdzmaksājumu lielums atkarīgs no izvēlētās platības, piesakot divu dienu programmu, vai skatuves/telts un pasākuma norises laika, piesakot atsevišķus pasākumus.

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS piedāvā stipendijas līdzmaksājuma segšanai (bezmaksas dalība) nevalstiskajām organizācijām un indivīdiem, kas vēlas pieteikt divu dienu programmu. Informācija par stipendijām atsevišķu pasākumu pieteicējiem tiks publicēta 2020. gada janvārī. 

Stipendijai iespējams pieteikties, vienlaicīgi piesakot pasākumu. 

 

Ja vēlaties ar mums konsultēties pirms pieteikuma iesniegšanas, sazinieties ar LAMPAS programmas kuratori Egitu Prāmu: [email protected], +371 67039255.