Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls

Biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” ir Eiropas Sieviešu Lobija (European Women’s Lobby) pilntiesīgs biedrs un ir vienīgais Latvijas dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību aizstāvības organizāciju pārstāvis ESL. Latvijā biedrībā kopš 2008 gada darbojas 37 organizācijas, kas apvieno 110 organizācijas un vairāk kā 7000 biedru – fiziskas personas. Eiropas Sieviešu lobijs (ESL) ir sabiedriska organizācija, kura veicina un pārrauga dzimumu līdztiesību visās politikās jomās ES institūcijās. ESL apvieno 3000 sieviešu organizāciju no visām Eiropas dalībvalstīm.
29.06.2019.
11:00 - 21:30