Gints Kukainis

Gints Kukainis

Smiltenes novada priekšsēdētājs

Kopš 2014.gada ir Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, pirms tam priekšsēdētāja vietnieks, kā Smiltenes novada deputāts no 2009.gada. Absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitātes ekonomikas fakultāti, iegūstot reģionālās attīstības speciālista kvalifikāciju.
Bijis Latvijas Lauksaimniecības universitātes senators un studentu pašpārvaldes vadītājs. Ieguvis LSA apbalvojumu “Gada students 2006”. Pēc studijām vadījis ISIC/ITIC projektu “Parex bankā”, pēc tam strādājis privātajā biznesā ar ūdenssaimniecību projektu īstenošanu Latvijas pilsētās.
Šobrīd ir Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža vietnieks un Novadu apvienības priekšsēdētājs, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” valdes loceklis.
Ir sabiedriski aktīvs un darbojas vairākās sabiedriskās organizācijās.