Latvijas Radio

Latvijas Radio

Latvijas Radio ir sabiedriskais medijs ar plašāko programmu klāstu un lielāko auditoriju Latvijā, kas veido plašu satura piedāvājumu lineārajā apraidē un multimediāli, nodrošinot telpu jēgpilnai viedokļu apmaiņai, veicinot sabiedrībai būtisku jautājumu risināšanu, piederības izjūtā Latvijai balstītas pilsoniskas sabiedrības veidošanos, radot un saglabājot Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības nākamajām paaudzēm.