Fonds "Libido of life"

Fonds "Libido of life"

Fonds dibināts ar mērķi sekmēt tādas sabiedrības veidošanos, kurā cilvēks izzina sevi un pasauli, izprot cēloņsakarību, kā veidojas dažādi paradumi un tradīcijas, mērķtiecīgi veido savu personību, apzinās savu potenciālu un realizē to, iedvesmojot citus un veidojot pasauli par labākām mājām visiem. ''Libido of Life'' - meklē atbildes, kas ir virzītājspēks. Darbības virziens orientēts, lai apzinātu, pētītu sabiedrības uzskatus jautājumos, kas saistīti ar personiskās un sociālās identitātes veidošanos un izpausmi; ''Life of Libido'' - meklē atbildes, kā virzītājspēks veidojas. Darbības virziens orientēts, lai apzinātu, apkopotu un padarītu sabiedrībai saprotamā veidā brīvi pieejamus dažādu nozaru pētījumus, ekspertu viedokļus, kā arī, lai veicinātu nozaru starpdisciplināru sadarbību.