Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir neatkarīga un brīvprātīga personu apvienība, kas dibināta 1990. gada 19. maijā, lai pārstāvētu un aizstāvētu strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses. LIZDA ir lielākā nozaru arodbiedrība Latvijā - 1 186 arodorganizācijas, kas apvieno vairāk nekā 25 tūkstošus izglītības un zinātnes nozarē strādājošos un studējošos. LIZDA sastāvā ir gan izglītības, gan zinātnes nozarē strādājošie, kas aktīvi iestājas par savu darba un dzīves apstākļu uzlabošanu un izglītības un zinātnes nozares attīstību. LIZDA ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sociālais partneris un dalīborganizācija Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā, Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrībā (ETUCE) un Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrībā (EI).