Biedrība "Ideju un inovāciju institūts"

Biedrība "Ideju un inovāciju institūts"

Biedrības primārais mērķis: veicināt ideju un inovāciju vadības kultūras un prakses attīstību. Sekundārie mērķi: • Realizēt inovatīvus projektus, kas sekmē ideju un inovāciju vadības attīstību. • Attīstīt sabiedrības izpratni par ideju un inovāciju vadības nozīmību. • Stimulēt Latvijas ekonomisko attīstību ar inovatīvu projektu realizāciju. • Veikt pētījumus un izglītojošo darbu par ideju vadību un inovāciju. • Izmantot attīstības sadarbību, lai stimulētu biedrības primārā mērķa sasniegšanu. • Konsultēt, atbalstīt un piedalīties inovatīvu projektu realizācijā. • Izstrādāt jaunus un uzlabot vecos ideju un inovāciju vadības rīkus. • Veicināt radošuma un inovāciju kultūru. • Apkopot Latvijas inovāciju labās prakses piemērus un dalīties ar tiem. • Radīt un izplatīt lietas, kas saistītas ar radošumu un inovāciju.