Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA sniedz jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem iespējas rakstīt projektus, izplata noderīgu informāciju par jauniešu un jaunatnes darbinieku iespējām Eiropā, veicina pieredzes apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu. Savā teltī aicinām jauniešus un citus interesentus, lai klausītos, iesaistītos un viens no otra iegūtu vērtīgas atziņas.