Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas īsteno patērētāju tiesību un interešu aizsardzību. PTAC darbību īsteno saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.