Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tai ir noteiktas konkrētas funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē.