"Es'Essence"

"Es'Essence"

''Es’Essence'' ir Sarunu Salons - interneta resurss par Dzīves Virzītājspēku, dziļumu, jēgu, būtību, pirmssākumu un kodolu. Ar Salona "Es'Essence" starpniecību Fonds ''Libido of Life'': - apkopojot pierdzes stāstus un vadošo ekspertu viedokļus, izgaismo dažādas tēmas un problēmjautājumus, kas saistīti ar cilvēka personiskās un sociālās identitātes veidošanos; - lauž sabiedrībā valdošus mītus un stereotipus, sekmējot pastāvīgu un daudzpusīgu domāšanas procesu; - palīdz cilvēkiem labāk saprast pašiem sevi un savas attiecības ar citiem; - iedvesmo sekmīgai pašrealizācijai; - veicina dialogu un dažādu nozaru strpdisciplināru sadarbību.