Estere Pumpura

Estere Pumpura

NEĒRTO TĒMU REFERĀTU MARATONS idejas autore / LU Teoloģijas fakultātes studente./ Statuss: veselīgi piesaistīta

Temats: “Sieviete un reliģija, teoloģija, baznīca.” Referāta anotācija: Jautājums par sievieti šodien nav atdalāms no teoloģijas, ētikas, hermeneitikas, sociālajiem pieņēmumiem vai attieksmi pret sievieti kā autoritāti, viņas raksturu, domām un darbībām. Sievietes emancipācija pieprasa jaunu izpratni par Dievu, tāpēc ir nepieciešama kristietības kritiska analīze. Pētniecības interese: teoloģiskas nepilnības baznīcu praksē Latvijā