Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

SZF- Spēcīgu zināšanu fakultāte.