Ingus Pērkons

Ingus Pērkons

Zinātniskā institūta "BIOR" pētnieks un Latvijas Universitātes doktorants

Ikdienā pēta plaša diapazona ķīmiskos piesārņotājus ar īpašu akcentu uz to klātbūtni pārtikā un apkārtējā vidē.