Vents Sīlis

Vents Sīlis

Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, filosofs un vīrišķības pētnieks. Vīru telpas telpviriem.lv radītājs

Filosofs un sociologs, rakstu krājumu “Filiosofiskā antropoloģija I” (2015) un “Filosofiskā antropoloģija II” (2018) redaktors un autors. Aktīvi nodarbojas ar mūsdienu maskulinitātes izpēti un vīriešu grupu organizāciju. Lasījis Open Minded lekciju kursu “4 lekcijas par seksualitāti” (2015-2017).