Radi vidi pats

Radi vidi pats

Vides izglītības biedrība "Radi Vidi Pats". Vides izglītības biedrība "Radi Vidi Pats" veicina cilvēkiem un dabai draudzīgākas izvēles, brīvprātīgo darbu un starpkultūru mācīšanos, kā arī mudina cilvēkus līdzdarboties sabiedriskos procesos un kļūt par aktīviem pilsoņiem. Tāpat nodarbojas ar zaļāku pārvietošanās veidu un velokultūras popularizēšanu, kā arī jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.