Ainis Zālītis

Ainis Zālītis

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona

Visam savs laiks… Savs laiks katrai lietai un notikumam zem šīs debess…