Rīgas Skolēnu dome

Rīgas Skolēnu dome

Rīgas Skolēnu dome ir platforma, kas nodrošina iespēju Rīgas skolēniem īstenot savas idejas un attīstīt sevi, tajā pašā laikā palīdzot to darīt arī citiem. Esam aktīvu jauniešu kopums, kas rod prieku radot un darbojoties kopā. Ar dažādiem projektiem mazinām pasīvo skolēnu skaitu Rīgā, nodrošinot lietderīgas laika pavadīšanas iespējas un skolēnu iesaisti sabiedriskajā dzīvē, atbalstām Rīgas skolēnu pašpārvaldes un veicinām to efektīvu darbību, pārstāvam Rīgas skolēnu viedokli un veidojam komunikāciju starp lēmējinstitūcijām un skolēniem, lai arī jaunieši sajustos kā pilnvērtīga un lemtspējīga sabiedrības daļa. Rīgas Skolēnu domē ikkatrs var gūt zināšanas, kontaktus un pieredzi, kas noderēs nākotnē kā arī izzināt un attīstīt savas prasmes.