Rīgas Skolēnu dome

Rīgas Skolēnu dome

Mēs esam cilvēki, skolēni. Mēs sevi raksturojam kā uzņēmīgu, aktīvu un idejām pilnu jauniešu kopu, kas īsteno savas idejas un ar vislielāko atdevi cīnās ar jauniešu pasivitāti, cenšoties panākt, lai arī jaunieši sajustos kā pilnvērtīga un lemt spējīga sabiedrības daļa.