Viktors Litaunieks

Viktors Litaunieks

Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktors

Manas dzīves moto - “Dari ko vari, tur kur tu esi, ar to, kas tev ir”. Mans dzīves mērķis - veicināt bērnu un jauniešu izglītību un aktivitāti, palīdzēt saskatīt viņu talantus un attīstīt prasmes.
Mēs visi radām domas un jaunas idejas. Kopā ar kolēģiem esam radījuši tādu skolu, kāda šodien ir Valmieras Pārgaujas sākumskola – mīļa un tuva, aicinoša un pamācoša, draudzīga un viesmīlīga, mainīga un no jauna atdzimstoša un protams ļoti daudzkrāsaina.