Inga Zārde

Inga Zārde

psihiatre

Praktizējoša psihiatre, kura pētījusi sabiedrības aizspriedumus un attieksmi pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un pašu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pieredzi, kā arī vadījusi atbalsta grupas tuviniekiem, kuriem ģimenē ir kāds, kuram ir garīga rakstura traucējumi.
Strādājusi gan stacionārā multidisciplinārā komandā, gan ambulatori. Interese par profesionālo izdegšanu, depresijas, trauksmes un bezmiega cēloņiem, norisi un ārstēšanu.