Inese Čakstiņa

Inese Čakstiņa

Docētāja, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra Vadošā pētniece, Onkoloģijas institūts

Inese Čakstiņa, RSU Onkoloģijas institūta vadošā pētnieces, doktora grāds bioloģijā, molekulārās bioloģijas apakšnozarē. Beigusi LU Bioloģijas fakultāti. Stažējusies un strādājusi, gan ASV (3 gadi), gan Eiropā. Zinātniskās "dzīves" laikā pētījusi (molekulārās bioloģijas griezumā) gan mikroorganismus, gan aļģes, kā arī cāļu sirds attīstību un cilvēka cilmes šūnas. Šobrīd pētījumi saistīti ar krūts vēža šūnām.