Konrāda Adenauera fonds

Konrāda Adenauera fonds

Konrāda Adenauera fonds (KAS) ir politisks fonds, kas nosaukts Konrāda Adenauera - pirmā Vācijas Federatīvās republikas kanclera vārdā, kurš bija kvēls demokrātijas un miera aizstāvis pēckara Eiropā. Adenauera fondam ir 80 pārstāvniecības visā pasaulē, kas cieši sadarbojas ar nevalstiskām organizācijām, publiskām institūcijām un domnīcām. Šīs partnerības sniedz pienesumu politikas veidošanas stratēģijām, veicina institūciju izveidi, politisko dialogu un organizē apmaiņas programmas. Ar saviem projektiem KAS pasaules mērogā sniedz ieguldījumu demokrātijas veicināšanā, tiesiskuma un sociālās harmonijas stiprināšanā, kā arī atbalsta sociālās tirgus ekonomikas paplašināšanu, EU integrāciju un cīņu pret nabadzību un sociālo nevienlīdzību.