Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma

KSA Latvija ir biedrība, kas apvieno privātā, publiskā un NVO sektora organizācijas, kā arī ekspertus, kuri sekmē Latvijas uzņēmēju darbību un attīstību, ieviešot organizāciju stratēģijās korporatīvā sociālās atbildības principus.