Grégoire Théry

Grégoire Théry

CAP International izpilddirektors

Greguārs Terī (Grégoire Théry) ir CAP International izpilddirektors, kā arī viens no šīs organizācijas dibinātājiem. CAP International apvieno 23 NVO no 18 dažādām valstīm, un šo NVO mērķis ir sniegt atbalstu prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības upuriem savās valstīs. 2013. gadā Greguārs Terī kļuva par Francijas Augstās Padomes sieviešu un vīriešu līdztiesības jautājumos biedru; šī padome ir konsultatīva institūcija, kas darbojas Francijas premjerministra tiešā padotībā. Viņš ir šīs padomes Vardarbības pret sievietēm novēršanas komitejas ilgtermiņa biedrs. Iepriekš Terī kungs sešus gadus darbojies kā Starptautiskās Cilvēktiesību federācijas (FIDH) pārstāvis Eiropas Savienībā. Viņš ir bijis arī nevalstiskās organizācijas Mouvement du Nid – France ģenerālsekretārs. Greguārs Terī ir ieguvis maģistra grādu Eiropas politiskajās un publiskajās zinībās Strasbūras Politisko zinātņu institūtā. Viņš ir arī konsultatīvās padomes biedrs organizācijā Nadia Initiative, ko dibinājusi Nadija Murada (Nadia Murad), kas pārcietusi Daesh seksuālo verdzību.