Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitātes mērķis ir nodrošināt mūsdienīgas studiju programmas un pilnveidot jauno speciālistu un pieredzējušā akadēmiskā personāla prasmes un zināšanas sabiedrības ilgtspējīgai izaugsmei, tiecoties kļūt par vienu no vadošajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā. Pašreiz top jaunās pedagoģijas studiju programmas, restartējot tās ar mūsdienīgu saturu un izciliem prātiem docētāju vidū, salāgojot ar #Skola2030.