Selīna Vancāne

Selīna Vancāne

enerģētikas un klimata eksperte biedrībā Zaļā brīvība, CEE Bankwatch Network nacionālā koordinatore Latvijā

Selīna Vancāne ir ieguvusi izglītību politkas un vides zinātnēs, un abi šie virzieni ļoti noder, strādājot gan starptautiskā nevalstiskajā organizācijā CEE Bankwatch Network, gan biedrībā Zaļā brīvība. Pirms aktīvas iesaistes NVO Selīna guvusi pieredzi strādājot valsts institūcijā,kas darbojas vides investīciju jomā. Ikdienas darbi ietver gan finanšu un attīstības dokumentu analīzi un pārmaiņu ierosināšanu Latvijas un Eiropas amatpersonām, gan nozīmīgu jautājumu aktualizēšanu sabiedrībā. Selīna ir klimata un enerģētikas eksperte un uzrauga starptautisko finanšu institūciju plānus un investīcijas šajā jomā. Galvenais mērķis ir ieteikt investīciju alternatīvas, kas būtu gan sabiedrības, gan klimata interesēs, tajā pašā laikā ievērojot Latvijas attīstības prioritātes un Eiropas politikas vadlīnijas. Latvijā Selīna izveidojusi un vada enerģētikas ekspertu, profesionāļu, uzņēmēju un asociāciju sadarbības darba grupu, kurā sadarbojoties dažādām mērķgrupām tiek kopīgi apzinātas nozares problēmas un iespējas. Darba grupā kopīgi tiek plānots kā veicināt un nodrošināt ilgtspējīgas enerģētikas attīstību Latvijā, lai tīra un godīga enerģija būtu pieejama visiem.