Liene Briede

Liene Briede

Climate - Hub Latvia vadītāja

Šobrīd vada Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju zināšanu kopienas Climate - Hub Latvia, kas Latvijā realizē 8 dažādus projektus, kā Climate-KIC Akcelerators, pirmsinkubators “Greenhouse”, kā arī pasaulē lielākais klimata draudzīgo ideju konkurss ClimateLaunchpad Latvia.
Papildus Liene, stradājot RTU Dizaina fabrikā, atbild par RTU pirmsinkubatoru IdeaLAB un starpaugstskolu inovāciju platformu DEMOLA Latvia.
Ikdienā strādājot ar ideju autoriem, jaunuzņēmumiem, inovāciju ekosistēmas dalībniekiem, kā arī vadot lekcijas un praktiskās darbības, inovatīva domāšana ir lielais jautājums - vai tas ir tas, ko var attīstīt, kas tas vispār ir un kur to meklēt? Atbildes ir.