Ilze Paidere-Staķe

Ilze Paidere-Staķe

MOT Latvija vadītāja

MOT trenere Tukuma Raiņa ģimnāzijā.
30.06.2018.
12:00 - 13:30