Sandra Treija

Sandra Treija

Dr. arch., Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesore

Arhitekte (1992), MA (1997), Dr. arch. (2006). Pētījumu jomas: mājokļu ilgtspējīga attīstība, apkaimju reģenerācija, ilgtspējīgas pilsētvides veidošana, dzīvojamās vides kvalitāte. Ap 50 zinātnisku publikāciju autore. Dalība profesionālajās organizācijās: Latvijas Arhitektu savienība, ENHR (European Network for Housing Research), DOCOMOMO Latvijas nodaļas vadītāja. Dalība zinatnisko izdevumu redkolēģijās: Urbanistika ir Architektūra (Viļņa, Lietuva), Landscape Architecture and Art (Jelgava, Latvija), Architecture and Urban Planning (Rīga, Latvija ).