Kārlis Trušinskis

Kārlis Trušinskis

Invazīvais kardiologs Latvijas Kardioloģijas centrs, Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca

Docents, RSU Iekšķīgo slimību katedra. Pētnieka asistents, Latvijas Kardioloģijas institūts, Latvijas Universitāte