Maj. (atv.) Andris Kairišs

Maj. (atv.) Andris Kairišs

Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF līdzfinansētā mācību projekta „Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” vadītājs

Andris ilgstoši darbojās tiesību aizsardzības jomā (analītiskie un informācijas apstrādes/ apmaiņas jautājumi). Tāpat viņam ir darba pieredze tieslietu jomā. Andris ir vairāku nacionālo un starptautisko pētniecisko un tiesību aizsardzības projektu izstrādātājs un vadītājs saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un apkarošanu.