Māra Sīmane

Māra Sīmane

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas konsultante

Māra Sīmane strādājusi ar dažādu sistēmu ieviešanu valsts pārvaldē kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, t.sk. ārvalstu palīdzības koordināciju, valsts pārvaldes reformu, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu (koordinēja pirmās programmas izstrādi), iekšējā audita ieviešanu pārvaldē, uc. Kopš 2014.gada Māra strādā Pārresoru koordinacijas centrā – darbā ar Nacionālā attīstības plāna Cilvēka drošumspējas stiprināšanas prioritāti. Nupat tika pielikts punkts Latvijas Ziņojumam ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu. “Lai cik loģiska un “datos balstīta” būtu rīcībpolitika (vai pakalpojums), tā rezultātus nesasniegs, ja netiek ņemta vērā cilvēku uztvere un uzvedība,” tā Māra Sīmane.