Natālija Knipše

Natālija Knipše

LU 1. kursa studente

6. Jauniešu Saeimas priekšsēdētāja, Eiropas Jauniešu Parlamenta Latvijas delegācijas pārstāve