Iveta Ķelle

Iveta Ķelle

biedrības "Papardes zieds" vadītāja

Iveta Ķelle ir biedrības "Papardes zieds" vadītāja un iedvesmotāja, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu sakārtota seksuālās veselības izglītība. Tās ir ikvienam Latvijas iedzīvotājam vitāli svarīgās zināšanas par to, kā rūpēties par savu fizisko un emocionālo veselību un kā veidot atbildīgas, cieņpilnas un laimīgas attiecības ar citiem. Iveta uzskata, ka izglītība veicina atbildīgu attiecību veidošanas prasmi, iecietību, rūpes un cieņu pret sevi un citiem.