Iveta Ķelle

Iveta Ķelle

Biedrības "Papardes zieds" vadītāja

Lasa, pēta, domā, kā izaudzināt bērnu ar veselīgu pašapziņu, veselīgiem paradumiem, ar savām atziņām dalās ar vecākiem.