Ieva Baldiņa-Brūklīte

Ieva Baldiņa-Brūklīte

Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve

Pārstāv Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC). 2017.gada 9.augustā pēc konsultācijām ar iesaistītajām pusēm PTAC apstiprināja Vadlīnijas paziņojumu par vidi izmantošanai komercpraksē, lai veicinātu komersantu (t.sk., reklāmu un citu preču un pakalpojumu popularizēšanas materiālu izstrādātāju) izpratni, par to, kā īstenojama komercprakse, izmantojot zaļos paziņojumus tā, lai netiktu maldināts patērētājs. Vadlīniju mērķis ir sniegt padomus uzņēmējiem godīgas komercprakses īstenošanai, komercpraksē izmantojot paziņojumus par vidi, proti, kāda prakse, ir vai nav pieļaujama. Vadlīnijas attiecas tikai uz nepārtikas precēm un pakalpojumiem un ietver padomus gan attiecībā uz marķējuma, terminu “BIO”, “EKO”, gan vizuālā noformējuma (krāsas, attēli) lietošanu, gan arī uz informācijā patērētājiem sniegtajiem paziņojumiem. Vadlīnijas pieejamas:
http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/vadlinijas_vides_pazinojumi.pdf