Kristīne Sirmā

Kristīne Sirmā

LR Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja, Baltijas jūras reģiona Bioekonomikas padomes locekle

Kristīne ministrijā strādā 12 gadus, sākotnēji viņa strādāja ar lauksaimniecības tirgus kopējās organizācijas jautājumiem. Pēdējos piecos gados viņas nodaļa ir atbildīga par bioekonomikas koncepta attīstīšanu Latvijā, ES klimata un enerģētikas politiku un ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanu sadarbībā ar politikas veidotājiem un lauksaimnieku organizācijām.
Kristīne pārstāv ministriju ANO Lauksaimniecības un pārtikas organizācijas (FAO) komitejās un Globālajā un Eiropas Augšņu partnerībā.
Pirms darba ministrijā, viņa vairāk nekā sešus gadus strādāja Sanitārajā Robežinspekcijā par veterināro inspektori.
Kristīnei ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē, kā arī Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds dabaszinātnēs.