Edgars Labsvīrs

Edgars Labsvīrs

NVD, direktores vietnieks veselības aprūpes administratīvajos jautājumos

Edgars Labsvīrs ir direktores vietnieks veselības aprūpes administrēšanas jautājumos Nacionālajā Veselības Dienestā. Viņam ir Veselības vadības maģistra grāds un interesē veselības aprūpes finansēšana, medicīnas tehnoloģijas, veselības ekonomika, “data-driven” politika.