Viesturs Laurs

Viesturs Laurs

Transporta infrastruktūras plānotājs "IE.LA inženieri"

Velo urbānists ar optimismu par pieejamām pilsētām.