Vladislavs Vesperis

Vladislavs Vesperis

Pārresoru koordinācijas centrs Vadītāja vietnieks Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs

Ekonomikas zinātņu doktora grāds, no 2004.gada darba pieredze Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, no 2011.gada Pārresoru koordinācijas centrā (sākotnēji nodaļas vadītājs, pašlaik vadītāja vietnieks). Būtiskākās darba pieredzes tēmas – telpiskā plānošana, reģionālā attīstība, valsts kapitālsabiedrību pārvaldība, valsts attīstības plānošana un ilgtspējīga attīstība.