Edgars Korčagins

Edgars Korčagins

Valsts kontroles padomes loceklis

Edgars Korčagins ir Valsts kontroles padomes loceklis un vada revīzijas departamentu, kas atbild par pašvaldību revīzijām. Pēc izglītības jurists, cieši pārliecināts, ka Valsts kontroles pamatvērtības - atbildība, atklātība un attīstība ir vienlīdz svarīgas gan publiskajā pārvaldē, gan ikvienā saskarsmes situācijā, tai skaitā cieņpilnā, atvērtā diskusijā.