Integrācijas un Miera Institūts

Integrācijas un Miera Institūts

Integrācijas un Miera Institūts (IMIn) ir nevalstiska organizācija, kas savu darbību attīsta
tādās sabiedrībai nozīmīgās jomās kā integrācija, sociālo konfliktu risināšana un
daudzveidības vadība. Organizācija dibināta 2018.gada rudenī ar mērķi rast kopīgus
risinājumus un veicināt izpratni par un ap Latvijas sabiedrību.