Latvijas Neatliekamās medicīnas speciālistu asociācija

Latvijas Neatliekamās medicīnas speciālistu asociācija

Asociācija ir brīvprātīga ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, medicīnas studentu apvienība, kas izveidota un darbojas uz pašiniciatīvas un pašpārvaldes pamata atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem. Asociācijas mērķi ir veicināt medicīnas specialitātes, nozares attīstību Latvijā – Jūrmalā un nodrošināt iespējami augstāku tās līmeni, rūpēties par medicīnas speciālista profesijas prestižu un to profesionālo izaugsmi.