Bona Fide Latvia

Bona Fide Latvia

Biedrības “Bona fide Latvia” mērķis ir sekmēt notiesāto, tostarp bijušo ieslodzīto, iekļaušanu sabiedrībā. Biedrības darbs balstīts uz brīvprātīgo ieguldītajiem spēkiem, cieša sadarbība izveidota arī ar kriminālās justīcijas speciālistiem. Vairums biedrības brīvprātīgo ir jauni cilvēki, kas, strādājot komandā, darbojas kā līdzgaitnieki jeb mentori notiesātajiem gan cietumā, gan sabiedrībā. Brīvprātīgo mērķis ir atbalsta sniegšana likumpārkāpējam, kuri mēģina uzsākt jaunu, patstāvīgu dzīvi,saskaņā ar sabiedrības normām. Daudzkārt likumpārkāpuma cēlonis ir cilvēka neprasme atrast sev piemērotu darbu, informācijas pieejamības, izglītības, iemaņu vai komunikācijas prasmju trūkums. Tāpēc likumpārkāpumu izdarījušam cilvēkam bieži nepieciešams atbalsts, lai palīdzētu sakārtot savu dzīvi. Palīdzot sodu izcietušajam cilvēkam nekļūt par līdzcilvēku vienaldzības un izolācijas upuri, mēs veidojam drošāku sociālo vidi mums un mūsu bērniem.
Sabiedrība ne vienmēr piedod cilvēka izdarītās kļūdas arī pēc izciestā soda. Līdzcilvēku bailes un to radītais noraidījums, bieži ir iemesls notiesāto cilvēku atstumtībai un var izraisīt jaunu noziegumu. Tāpēc vēl viens svarīgs biedrības mērķis ir mazināt stereotipus par likumpārkāpējiem, kas tiek sasniegts, organizējot plašai sabiedrībai domātus pasākumus. To dalībnieki tiek aicināti aiz "likumpārkāpēja" un "cietumnieka" stereotipa saskatīt cilvēka personību, viņa dzīves notikumus, kas noveduši pie būtisku kļūdu izdarīšanas.