Svētā Lūkas atbalsta biedrība

Svētā Lūkas atbalsta biedrība

Sabiedriskā labuma organizācija "Svētā Lūkas atbalsta biedrība", kuras misija ir atbrīvoto ieslodzīto un viņu ģimeņu locekļu resocializācija, kā arī pilsoniskas un iekļaujošas sabiedrības veicināšana caur dažādu sociālo grupu mijiedarbību.