Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorija

Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorija

Prātnieku laboratorija ir interešu izglītības pētniecības skola, kas piedāvā alternatīvu, mērķtiecīgu, padziļinātu mācīšanos eksaktajās zinātnēs skolēniem eksperimentējot, pētot, radot jaunus produktus, atklājot, veidojot, papildinot zināšanas un prasmes, saskatot kopīgo un atšķirīgo. Īpaša uzmanība nodarbībās tiek veltīta arī komunikācijas, domāšanas, sadarbības, vērtēšanas un domāšanas par domāšanu prasmju attīstīšanai.