SIA "Dynamic University"

SIA "Dynamic University"

SIA "Dynamic University" ir pētījumu un konsultāciju uzņēmums ar padziļinātu
ekspertīzi izglītības nozarē un tematikā. Uzņēmums sniedz konsultācijas un izstrādā izglītības attīstības un plānošanas dokumentus, t.sk. izglītības attīstības stratēģijas, izglītības pārvaldības auditus, pētījumus un izvērtējumus dažādām izglītības iestādēm, pašvaldībām un organizācijām. Uzņēmuma speciālisti ikdienā strādā ar izglītības attīstības un kvalitātes jautājumiem kā augstākās, tā vispārējās, profesionālās, pieaugušo un neformālās izglītības jomā.