Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības un inovāciju centrs

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības un inovāciju centrs

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra viens no darbības virzieniem ir pētniecība. Tās mērķis ir attīstīt zinātniski pētniecisko darbību un inovāciju ieviešanu izglītībā un citās ar tām saistītajās jomās. Paralēli tam tiek organizēti pedagogou un izglītības pārstāvju profesionālā pilnveide, lai sekmētu inovāciju ienākšanu izglītības sistēmā un pēctecību un sadarbību starp vispārējo un augstāko izglītību, zinātni to skaitā starp dažādām zinātņu apakšnozarēm. Kā arī tiek veicināta zinātnes popularizācija un komunikācija ar sabiedrību.