Gulbenes novada pašvaldība

Gulbenes novada pašvaldība

Gulbenes novada pašvaldība ir viena no 119 administratīvi teritoriālā dalījuma vienībām Latvijā - plašs un zaļš novads Latvijas Ziemeļaustrumos. Pašvaldības galva un rokas - Gulbenes novada dome un administrācija - vienlīdz rūpējas par infrastruktūras, veselības, sociālo un izglītības pakalpojumu nodrošinājumu ap 8000 Gulbenes pilsētas un ap 22 000 novada iedzīvotājiem. Mūžizglītība ir bijusi viena no pašvaldības prioritātēm jau kopš novadu reformas: tikusi izstrādāta un administrēta pieaugušo izglītības sistēma, realizēti starptautiski mūžizglītības projekti, kā arī nodrošināts finansējums pieaugušo izglītības programmām. Spēcīgs fokuss uz brīvprātīgo darbu, arī senioru.