Organizācija "Cilvēkam"

Organizācija "Cilvēkam"

Organizācijas "Cilvēkam" misija ir palīdzēt apgūt Augsta Emocionālā Intelekta metodes visiem interesentiem un nodrošināt mācību metodoloģijas integrēšanu izglītības sistēmā.